شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-17595

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-17595

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای میرزاده
RFQ-17595
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیآهن اسفنجی جهت صادرات به ترکیه FOB بندر عباس ۲۰۰۰۰ تن