شماره های تماس

تسمه ۵*۲۰ با وزن ۴/۷۱ کیلوگرم

تسمه ۵*۲۰ با وزن ۴/۷۱ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۰۷
۴۴,۲۵۰ ریال
تسمه 5*20 با وزن 4/71 کیلوگرم
ریال