شماره های تماس

تسمه ۴*۲۰ با وزن ۳/۷۸ کیلوگرم

تسمه ۴*۲۰ با وزن ۳/۷۸ کیلوگرم
پروفیل فلزی
تسمه فلزی کرومیت
کارخانه
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۳ - ۱۱:۰۶
۴۴,۴۵۰ ریال
تسمه 4*20 با وزن 3/78 کیلوگرم
ریال