شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17531

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17531

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17531
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ۲.۵ عرض مختلف ۲ ظرفیت