شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17529

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17529

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17529
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۸ میلی متر کیفیت st37فولاد ۲۳ تن