شماره های تماس

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-17490

درخواست خرید ورق گالوانیزه و رنگی - RFQ-17490

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17490
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گالوانیزه و رنگیورق ۳ میل گالوانیزه عرض ۱۲۵۰ ۴ تن