شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-17485

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-17485

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
رضایی
RFQ-17485
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیآهن اسفنجی کم کربن عیار ۸۴