شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17478

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17478

هولدینگ صنعت تهاتر نورثامن خریدار میلگرد در تناژ از ۱۰۰۰ تن تا ۱۰۰ هزار تن تحویل مرز تمرچین در پیرانشهر با استاندارد کارخانه اصفهان و صادراتی می باشد تسویه به صورت ارزی در صرافی مورد تایید و معرفی شده تامین کننده یا ریالی در ایران جهت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۵۴۱۴۳۲۴۶ تماس بگیرید
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17478
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردA3۱۰۰۰ تن