شماره های تماس

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17408

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17408

Steel quality: prime grade cold rolled steel, as per JIS G 3141 SPCC-SD Capacity: 208 liters, Steel Thickness (body): 0.‎7mm - 1.‎4 mm Steel thickness (top& bottom): 0.‎7mm-1.‎4mm External height: 883mm +/- 3mm External diameter: 585 mm +/-3mm Internal diameter: 580mm +‎/-mm Hoops: Two rolling hoops Corrugation: set of 4 corrugations on either side or rolling hoops expanded in the body Bungs size: .‎(large) 2* Bungs size: (small) 3/4" 16 kg
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
مهدی عاملی
RFQ-17408
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه فلزی ۳۰۰ شاخه