شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17396

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17396

خریدار ادرس برا قم داره ترجیحاً جای نزدیک قم باشه باتشکر از فولاد ۲۴
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17396
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردسایز۱۲۲ ظرفیت