شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17384

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17384

انواع ورق گرم(سیاه،روغنی،گالوانیزه و...)
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17384
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)انواع ورق۱ ظرفیت