شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17350

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17350

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17350
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق مباركه ضخامت ٠/٧٠ عرض ١٢٢تا ١٣٠ St14