شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17325

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-17325

ورق ۸۰ روغنی عرض ۹۰ ۱ متر رول ۱۰ تن ۰۹۱۲۲۸۰۵۹۵۴ نجفی
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
وینر
RFQ-17325
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق روغنی st12۱۰ تن