شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17309

درخواست خرید میلگرد - RFQ-17309

درخواست میلگرد سایز ۸ تا ۲۲ از کارخانه های معتبر (ماهانه ۱ ظرفیت تا ۱۰۰۰۰ تن)
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17309
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۸ تا ۲۲ ۱۰۰۰۰ تن