شماره های تماس

درخواست خرید تجهیزات و ماشین آلات - RFQ-17299

درخواست خرید تجهیزات و ماشین آلات - RFQ-17299

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
آقای زبده
RFQ-17299
دسته محصول نام محصول مقدار
تجهیزات و ماشین آلاتوینج بلغار ۵تن