شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17285

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17285

کنار رول با عرض حداقل ۲cm ورق گالوانیزه یا سیاه باضخامت ۰.۴ تا ۰.۵ هستیم.
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خدادادی
RFQ-17285
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کنار رول با عرض حداقل ۲cm ورق گالوانیزه یا سیاه باضخامت ۰.۴ تا ۰.۵ هستیم.