شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17242

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17242

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17242
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)۶و۸ فابریکst37۳۰ تن