شماره های تماس

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17173

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17173

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
خضری (خضری)
RFQ-17173
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیبشکه برای مواد نفتی۱۰۰۰