شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-17042

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-17042

ورق کورتن ۴ میل عرض ۱۲۵۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17042
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق کورتن۱۲ تن