شماره های تماس

کویل ۱۰ عرض ۱۵۰۰(A283)

کویل ۱۰ عرض ۱۵۰۰(A283)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۱:۳۱
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۴۹
کویل 10 عرض 1500(A283)
ریال
روهینا پیشرو سازه