شماره های تماس

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-17039

درخواست خرید ورق قلع اندود (تین پلیت) - RFQ-17039

ورق کورتنA 4میل
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-17039
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق قلع اندود (تین پلیت)ورق کورتن۱۲ تن