شماره های تماس

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17017

درخواست خرید مصنوعات فلزی - RFQ-17017

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ام پیکو
RFQ-17017
دسته محصول نام محصول مقدار
تولیدات و مصنوعات فلزیتسمه ۳ میل- ۳ سانت۱۰ تن