شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17016

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17016

ورق برش خورده ۱/۵*۶
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ام پیکو
RFQ-17016
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37-ضخامت۵ میل۱۰ تن