شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17015

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-17015

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
ام پیکو
RFQ-17015
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st37-ضخامت ۳ میل۱۰ تن