شماره های تماس

کویل ۶ عرض ۱۵۲۵ فولاد (st44)

کویل ۶ عرض ۱۵۲۵ فولاد (st44)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۱:۲۳
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۴۹
کویل 6 عرض 1525 فولاد (st44)
ریال
روهینا پیشرو سازه