شماره های تماس

کویل ۳ عرض۵۶۰ نورد لوله

کویل ۳ عرض۵۶۰ نورد لوله
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۱:۰۹
کویل 3 عرض560 نورد لوله
ریال
روهینا پیشرو سازه