شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16876

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16876

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16876
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق ۲ میل روغنی عرض ۱۲۵ رول ۶ تن
ورق روغنی (سرد)ورق ۲میل عرض ۱۰۰۰ رول ۶ تن