شماره های تماس

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-16873

درخواست خرید فلزات آلیاژی - RFQ-16873

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
شهبازی
RFQ-16873
دسته محصول نام محصول مقدار
فلزات آلیاژیورق میلck45 -12 - ۲ شیت