شماره های تماس

کویل ۳/۳ عرض ۱۳۷۰فولاد(st33)

کویل ۳/۳ عرض ۱۳۷۰فولاد(st33)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۱:۰۸
۱۳۹۷/۱۱/۰۱ - ۱۷:۴۷
کویل 3/3 عرض 1370فولاد(st33)
ریال
روهینا پیشرو سازه