شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16852

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16852

۵۰×۷۵۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16852
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)ورق سرد