شماره های تماس

کویل ۲/۸ عرض۵۵۵ نورد لوله

کویل ۲/۸ عرض۵۵۵ نورد لوله
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۱:۰۵
کویل 2/8 عرض555 نورد لوله
ریال
روهینا پیشرو سازه