شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16815

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16815

آذین پروفیل سپاهان (بزرگمنش) ۹۰×۱۰۰۰ st12 2×1000 st12
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16815
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)st12