شماره های تماس

کویل۲/۵ عرض ۱۰۰۰ فولاد(st24)

کویل۲/۵ عرض ۱۰۰۰ فولاد(st24)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۱:۰۰
کویل2/5 عرض 1000 فولاد(st24)
ریال
روهینا پیشرو سازه