شماره های تماس

کویل ۲/۸ عرض۵۶۰ نورد لوله

کویل ۲/۸ عرض۵۶۰ نورد لوله
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۰:۵۹
کویل 2/8 عرض560 نورد لوله
ریال
روهینا پیشرو سازه