شماره های تماس

کویل ۲/۴۵ عرض ۱۰۲۵ فولاد(st33)

کویل ۲/۴۵ عرض ۱۰۲۵ فولاد(st33)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۰:۵۵
کویل 2/45 عرض 1025 فولاد(st33)
ریال
روهینا پیشرو سازه