شماره های تماس

کویل ۲/۵ عرض۱۰۰۵ (st33)

کویل ۲/۵ عرض۱۰۰۵ (st33)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۰:۵۴
کویل 2/5 عرض1005 (st33)
ریال
روهینا پیشرو سازه