شماره های تماس

کویل ۲/۶ عرض ۹۲۰ فولاد(st33)

کویل ۲/۶ عرض ۹۲۰ فولاد(st33)
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
اصفهان
۱۳۹۷/۰۸/۲۱ - ۱۰:۴۹
کویل 2/6 عرض 920 فولاد(st33)
ریال
روهینا پیشرو سازه