شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16682

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16682

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
هادی نوری
RFQ-16682
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)St37