شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16680

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16680

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
هادی نوری
RFQ-16680
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)St37