شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16661

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16661

محصول فولاد مبارکه بسیار تمیز
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16661
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد)۱/۵روغنی عرض ۱ متر و ۱میل روغنی عرض ۱ متر۱۴ تن