شماره های تماس

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-16658

درخواست خرید قراضه (ضایعات) - RFQ-16658

ورق ضایعاتی خشک ضخامت ۷۰ ابعاد ۱*۲ ۰۹۱۴۳۵۰۴۱۸۰
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16658
دسته محصول نام محصول مقدار
قراضه (ضایعات)ورق ضایعاتی خشک۳ تن