شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16540

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16540

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16540
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۱۲ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد۲۳ تن
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۱۰ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد۲۳ تن
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت ۸ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد۲۳ تن