شماره های تماس

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-16534

درخواست خرید آهن اسفنجی - RFQ-16534

بار گنداله میخواستم با متال بالای ۶۵ در صورت موجود اعلام کنید
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
سید سهیل
RFQ-16534
دسته محصول نام محصول مقدار
آهن اسفنجیگنداله