شماره های تماس

کویل ۳ عرض ۱۵۰۰ فولاد st37

کویل ۳ عرض ۱۵۰۰ فولاد st37
انواع ورق آهنی
ورق گرم (سیاه)
انبار
اصفهان
مبارکه(انبار فولاد ورق مبارکه)
۱۳۹۷/۰۸/۲۰ - ۱۵:۳۹
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ - ۱۴:۴۹
کویل 3 عرض 1500 فولاد st37
ریال
روهینا پیشرو سازه