شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16424

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16424

۴۰×۱۰۰۰ ۲×۱۰۰۰ ۲×۱۲۵۰ اسید
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16424
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق گرم