شماره های تماس

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16415

درخواست خرید میلگرد - RFQ-16415

مقدار۱۱۰تن میلگرد ۲۵عاج دار مورد نیاز .لطف اعلام قیمت.
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
عباس صادقی
RFQ-16415
دسته محصول نام محصول مقدار
میلگردمیلگرد ۲۵ آجدار تن