شماره های تماس

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16399

درخواست خرید ورق روغنی (سرد) - RFQ-16399

ورق روغني الماس ٠/٥٠ عرض ١٢٥ ظرفيت
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16399
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق روغنی (سرد) ورق روغني الماس ٠/٥٠ عرض ١٢٥ ظرفيت