شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16378

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16378

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16378
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)ورق ۲ میل ۱*۲ فولاد مبارکهST37 کیلوگرم