شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16370

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16370

رول ورق فولاد مبارکه ۸ ..۱۰ ..۱۲..۱۵ با عرض ۱۵۰ هر کدام یک ظرفیت خریداریم...
فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16370
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)رول فولادمبارکه۸-۱۰-۱۲-۱۵ ظرفیت