شماره های تماس

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16367

درخواست خرید ورق گرم (سیاه) - RFQ-16367

فرصت درخواست خرید به پایان رسیده است.
RFQ-16367
دسته محصول نام محصول مقدار
ورق گرم (سیاه)کویل ضخامت۳ میل عرض ۱۵۰۰ کیفیت st37فولاد تن